Niet tevreden ? Geld Terug ! - Garantie
   
Door onze unieke garantie, loopt U geen enkel risico.
   
Mocht U ondanks alles niet tevreden zijn van de kwaliteit van de door U aangekochte champagne,
  dan betalen wij U alle niet geopende flessen terug, na ontvangst ervan. De kosten voor de retour zending vallen te uwen laste.
 
© champagnevoordeel.be - cavavoordeel.be - mazoutvoordeel.be 2009-2011 concepts by CoDe45 bvba - Privacyverklaring